page-header

Privacy

Hairnation, gevestigd aan Dragon 2, 4751 KK Oud Gastel (Blankershof, Centrum voor Wonen en Zorg), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.hairnation.nl
Dragon 2
4751 KK Oud Gastel
+31 (0)165 85 37 38

Mevr. M. van Bruchem is de Functionaris Gegevensbescherming van Hairnation en te bereiken via info@hairnation.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hairnation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

In het geval van uw verzoek inzake uw persoonsgegevens additioneel:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hairnation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Hairnation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Persoonsgegevens waartoe Hairnation wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hairnation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hairnation) tussen zit. Hairnation gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MEETWARE3 Timing, Meet and Team Management Software / Boekhoudsysteem
  • Wordt gebruikt voor: Facturering, Offrering, Klantcontact, Bestellingen, Boekhouding
  • Logica van systeem: Op basis van verlooptijden en/of contracttermijnen worden geautomatiseerd notificaties, facturen en herinneringen verstuurd
  • Belang: Voor een adequate administratie en het voldoen aan wettelijke verplichting voor Hairnation

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De bewaartermijn van de ingevulde gegevens via de online formulieren op de website is gesteld op 0. De inzending en daarmee alle gegevens worden bij verzending niet opgeslagen. Wel worden de gegevens in de inbox ontvangen en bewaard wegens correspondentie doeleinden en dit kan op verzoek worden verwijderd (zie “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”). De bewaartermijn door Hairnation van de gegevens betreffende het MEETWARE3 Timing, Meet and Team Management Software /Boekhoudsysteem zijn:

 • Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Adresgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Hairnation verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van Shopvoorgezondheid.nl wordt meegestuurd en op uw computer wordt geplaatst. De gegevens in de cookie worden gebruikt om uw websitebezoek zo prettig mogelijk te maken. Ook kunnen wij informatie in cookies gebruiken om onze website en service verder te verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Functionele cookies

Dankzij functionele cookies van het CMS WordPress kunt u gebruik maken van alle functies van onze website, zoals het gebruik van een contactformulier. De cookies van Disqus maken het mogelijk om reacties te plaatsen bij berichten op de Blog pagina van deze website.

 • WordPress CMS
 • Disqus

Analyse cookies

Dankzij de cookies van Google Analytics verkrijgen wij gegevens, zoals hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze gegevens kunnen wij de website voor u verbeteren.

 • Google Analytics

Marketing cookies

Dankzij de cookies van Feedback Company, een onafhankelijke partij waar mensen beoordelingen over webshops kwijt kunnen, ziet u wat klanten vinden van onze website en service. Feedback Company plaatst alleen cookies als u via onze website de website van Feedback Company bekijkt.

 • Feedback Company

Overige third party cookies

Hairnation heeft een eigen videokanaal op YouTube. YouTube is een dienst van Google. Als u een video van Hairnation bekijkt op YouTube, of de pagina waarop de video te zien is, verwerkt Google de informatie over die activiteit, inclusief informatie over de video die u heeft bekeken, apparaat-ID’s, IP-adressen, cookiegegevens en locatiegegevens. Hairnation heeft daar geen invloed op.

 • YouTube

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hairnation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hairnation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hairnation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hairnation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hairnation.nl.

× Kunnen wij jou helpen?